Child Care Service

Yuen Long Rhenish Day Creche

Address: Unit 112, 1/F., Tin Yiu Plaza, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T.
Tel: 2445 8396
Fax: 2446 1977
Email: info.dc@ssd.rhenish.org
Web-site / Map: http://dc.ssd.rhenish.org

Lok Fu Rhenish Nursery

Address: G01, Wang Cho House, Wang Tau Hom Estate, Kln.
Tel: 2338 0538
Fax: 2794 3506
Email: info.lfc@ppe.rhenish.org
Web-site / Map: http://lfc.ppe.rhenish.org

Lai King Rhenish Nursery

Address: 1/F., Block 5 Yeung King House, Lai King Estate, Kwai Chun , N.T.
Tel: 2742 1714
Fax: 2310 8376
Email: info.lkc@ppe.rhenish.org
Web-site / Map: http://lkc.ppe.rhenish.org

San Po Kong Rhenish Nursery

Address: G/F., A23-A26 San Po Kong Plaza, 33 Shung Ling Street, San Po Kong, Kln.
Tel: 2326 1336
Fax: 2322 3387
Email: info.spk@ppe.rhenish.org
Web-site / Map: http://spk.ppe.rhenish.org

Shun Tin Rhenish Nursery

Address: Unit 19-31, G/F., TinWan House, Shun Tin Estate, Kln.
Tel: 2790 2765
Fax: 2950 9527
Email: info.stc@ppe.rhenish.org
Web-site / Map: http://stc.ppe.rhenish.org

Yuen Long Rhenish Nursery

Address: Unit 111, 1/F., Tin Yiu Plaza, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T.

Tel: 2445 6306
Fax: 2446 9026
Email: info.ylc@ppe.rhenish.org
Web-site / Map: http://ylc.ppe.rhenish.org